5 tips til en vildere have!
5

Der er mange fordele ved en vild have. Særligt når man taler biodiversitet og mangfoldighed af arter gælder det, at jo flere levesteder jo bedre. Dertil kommer at man selv får bedre tid til at nyde haven når man ikke hele tiden skal luge og slå græs.

Nu kan det godt være svært at give 100% slip på den veltrimmede have og det behøver man bestemt heller ikke for at få haven rigere på natur. Der er flere forskellige tiltag, der hjælper i den rigtige retning. Her kommer 5 tips til mere vildskab – og dermed en have med plads til flere vilde arter.

1. Vand i haven

Vand skaber liv – også i mindre skala i form af fuglebade og spejlbassiner. Jai Mo, Dreamstime.

Det er nok de færreste der har mulighed for at anlægge en sø i haven, men mindre kan også gøre det. Faktisk kan en lille havedam have stor betydning når det kommer til at skabe liv i haven. Vand gør en stor forskel for mange dyr. En havedam eller lille sø kan blive levested for masser af insekter som eks. guldsmede og vandnymfer. Også padder som salamandere, frøer og tudser yngler i vand. Dertil kommer alle de andre dyr som eks. pindsvin – og fugle, der drikker af vandet. Det bør dog ikke udsættes fisk i havedammen, da de i mange tilfælde vil udkonkurrere det øvrige liv. Fisk æder nemlig gerne alt andet der lever i dammen.

Har man ikke mulighed for en lille havedam kan et mindre spejlbassin eller endda et fuglebad være en god løsning. Det giver selvfølgelig ikke helt de samme mulighed for levesteder, men det bidrager til at forbedre haven som lokalitet.

2. Dynger af sten.

En dynge sten i haven kan skabe skjul og levesteder for en række mindre dyr. Foto: Askoldsb, Dreamstime.

Sten er godt i haven og stendynger eller diger er endnu bedre. En stendynge eller et dige er et godt skjulested for mange arter. Solbeskinnede stendynger er gode levesteder for bl.a. firben, men også padder som tudser og salamandere kan gemme sig mellem stenene. Større stendynger kan også være egnede overvintringssteder for padder og krybdyr. En del mosser og laver lever også på de lidt større sten. Dertil kommer at det kan anrettes rigtig hyggeligt i haven og så kan stendiger også bruges til at dele haven op i forskellige rum. Man kan købe og få leveret natursten, men hvis du bor tæt på marker eller kender en landmand er det ofte muligt at få nogle af de sten som alligevel fjernes når markerne skal pløjes.

3. Bunker af haveaffald.

Grendynger fungerer som skjulesteder for en række smådyr og ynglelokalitet for en del småfugle. Foto: Volodymyr Scherbak, Dreamstime.

Når træer og buske bliver trimmet er det ikke altid nødvendigt at køre den lange vej til genbrugspladsen med haveaffaldet. Kvasbunker i haven er nemlig rigtig gode, hvis man gerne vil have mere liv i haven. Om du laver en eller flere bunker afhænger selvfølgelig af hvor meget plads du har til rådighed. Hvis du ikke helt kan forliges med bunker af grene og kviste, der ligger og flyder, kan du prøve at lave et hegn af kvistene. Det kan være op til skel eller som rumdeler i haven. Et kvashegn kan både være dekorativt og nyttigt og med nyttigt gælder det ikke kun for dyrelivet, men også for dig som sparer kørerturen til genbrugspladsen. Et kvashegn vil med tiden synke (på samme både som kvasbunkerne) i takt med at smådyr og svampe begynder at nedbryde det, men så kan man bare fylde ovenpå næste gang der afklippes grene. Gren- og kvasdynger er levesteder og gemmesteder for padder, pindsvin, fugle – og insekter, hvor f.eks. sommerfugle kan søge ly.

4. Opsæt redekasser til fugle.

Fuglekasser i haven hjælper de fugle der ikke kan finde hule træer at yngle i. Foto: NaturGrafik.dk

Masser af arter lever fra naturens side i hule træer – fra flagermus til ugler. Det gælder også mange klassiske havefuglearter som mejserne, fluesnappere, rødstjert, stær, skovspurv med flere. Opsætter du redekasser til havens fugle er der som oftest gevinst i form af indflytningsklare beboere. I tilgift kan bl.a. mejserne være værdifulde biologiske bekæmpere af de mindre ønskede dyr i køkkenhaven, da de gerne tager larver m.m. De forskellige fugle har forskellige krav til redekassens udformning. De specifikke mål og hvordan man bygger fuglekasser kan du læse mere om på NaturGuide.dk: Byg fuglekasser.

Hvis man ikke selv har mod på at bygge fuglekasser er det i dag også muligt at købe mange både flotte og dekorative fuglekasser (Se havekataloget). Nogle kan endda fås med et kamera i så man kan følge redens gang.

5. Vilde stauder, buske og træer.

Et mirabelletræ giver ikke kun dejlige frugter i sensommeren men også næring til insekterne når den blomstrer om foråret. Foto: NaturGrafik.dk

Træer og buske kræver plads, men er der mulighed for det, er der masser af spændende, danske, hjemmehørende arter, der både er dekorative og som giver værdi for fugle og insekter. Når man vælger hvilke arter der skal plantes (hvis de ikke blot kommer af sig selv) er det godt at tænke på vilde arter, der blomstrer. Her kan frugttræer tænkes ind så er der også mulighed for lidt ekstra bonus til dig som haveejer.

En simpel pilebusk – f.eks. den hjemmehørende Seljepil, der vokser i naturen, er en vigtig nektarkilde for overvintrende sommerfugle i det tidlige forår og ikke mindst for de første humlebier.
Tænk både i nektarkilder til sommerfugle, bier og andre insekter, men også gerne i værtsplanter. Et godt eksempel er sommerfugle. Mange vil gerne tiltrække de smukke insekter til haven, men der skal ikke kun være blomstrende stauder, buske, træer. Der skal også være værtsplanter, hvor sommerfuglene kan lægge deres æg og give føde til larverne. Det er oftest helt andre planter. Vil man eksempelvis gerne tiltrække den smukke citronsommerfugl, som i øvrigt overvintrer i Danmark, er det godt at vide, at den lægger sine æg på tørst og vrietorn (korsved). Altså to træer, der er gode at have i haven, men den voksne sommerfugl ynder gerne at få sin føde fra bl.a. mælkebøtter.
I den vilde, danske natur findes der også en række spændende stauder med masser af potentiale. En af de mere kontroversielle i haven er brændenælden. Den er værtsplante for vores nationalsommerfugl; Nældens Takvinge, men også for Dagpåfugleøje med flere. Et solbeskinnet sted med brændenælder kan have stor betydning for disse arter.
En anden staude; hjortetrøst er en god foderplante, der tiltrækker masser af spændende insekter, ikke mindst sommerfugle. I naturen vokser den ofte i fugtige enge, ved søer og grøftekanter.

DCE, Nationalt Center for natur og energi, Aarhus Universitet har lavet et biodiversitet scorekort til haven, hvor du kan gennemgå din have og se hvor mange point haven scorer. En typisk parcelhushave vil have under 10 point. Se scorekortet.

Featured foto: Mike Nettleship, Dreamstime.com.

Annonce
Annonce

Fik du læst?