Naturmagasinet Vild Med Haven

Gransangeren vender tilbage i haven i marts

Tjif-tjaf, tjif-tjaf, tjif-tjaf lyder det genkendeligt. Hvert år i marts vender gransangeren tilbage til haven efter en vinter ved Middelhavet! Hvert år glæder jeg mig til at høre den første gransanger.

Gransangeren er vel nok en af de fugle, hvis sang er lettest at lære og genkende. Den er samtidig den første sanger, der vender tilbage til Danmark i det tidlige forår. Hos mig har jeg både havesanger, munk og af og til gulbug og løvsanger, men gransangeren kommer først. Ofte allerede sidst i marts! Den lille, lys-olivengrønne fugl er let genkendelig på sin stemme, der ikke ligner nogen andre fugles. Tjif-tjaf, tjif-tjaf, tjif-tjaf, lyder det energisk fra træerne i haven.

Gransangeren er let at kende på sit simple tjif-tjaf når man først har lagt mærke til den nogle gange. Lydoptagelse af Volker Arnold, Canto-Xento.org
En gransanger på en mirabellegren. Gransangeren er den første sanger, der vender tilbage efter vinteren. Foto: Mile Lane, Dreamstime.com.

Trods navnet “gransanger” er fuglen lige så hyppig i løvskov. Udover et par taks har jeg ingen nåletræer, men gransangeren slår sig til tåls med poplerne og frugttræerne – og vimser gerne rundt mellem havens buske og jagter insekter, selvom den også kan spise bær og frø.

Gransangeren er en af de fugle, der har klaret sig godt i Danmark. Den er blevet mere og mere udbredt og almindelig – i modsætning til dens næsten identiske fætter løvsangeren (der dog synger helt anderledes). Årsagen skal måske findes i at løvsangeren flyver helt til Afrika, syd for Sahara, med de ekstra farer og udfordringer det giver, hvorimod gransangeren gerne “nøjes” med at flyve til Middelhavsområdet.

I hvert fald er gransangeren en kærkommen forårsbebuder som er meget let at lære at kende.

Kilde: NaturGuide.dk. Foto: Kersti Lindström/Dreamstime.com. Fuglestemme: Volker Arnold, Canto-Xento.org.

Lignende artikler

SENESTE FRA VILDMEDHAVEN.DK

Sæt redekasser op om efteråret

Det synes måske ikke umiddelbart logisk at sætte redekasser op om efteråret når yngletiden er om foråret. Der...

HAVENS DYRELIV