Grendyngens liv og hemmeligheder
G

Et lille bjerg af grene skaber levesteder for masser af dyr

Hvert år får jeg masser af overskudsgrene i haven – dels ved nedfald og dels ved beskæring. De bliver samlet i en stor grendynge – og her skaber de levesteder for et spændende dyreliv.

Gærdesmutten

Gærdesmutten flyver ofte hurtigt og lavt mellem træer og buske – så det næsten ligner en lynhurtig mus. Kun få af havens fugle kan måle sig med gærdesmuttens kraftige stemme – i særdeleshed i forhold til fuglens størrelse. Fuglen vejer kun 8-13 gram.

Flere af havens fuglearter bygger gerne rede inde i grendyngen. En af dem er gærdesmutten – Danmarks næstmindste fugl. Jeg holder virkelig meget at den kække lille fugl med den store stemme. Gærdesmutten er faktisk en af de få fugle, der af og til også synger om vinteren.
Hannen bygger en fin og næsten kuglerund hule af mos (hvilket jeg har nok af i plænen) inde mellem grenene. Hunnerne udvælger ligefrem hannerne, ud fra hvor fine reder, de har bygget. 

Gærdesmuttens fine mosrede.

Pindsvinet

Pindsvin kommer som regel først frem ud på aftenen. Om dagen skjuler den sig gerne i grendynger, hvor hunde og ræve ikke kan komme til.

Pindsvinet er mest aktiv om natten eller i skumringen, hvor det kan pusle i haven. Man opdager som oftest pindsvinet tilstedeværelse i haven i form af dens visitkort – let genkendelige, sorte ekskrementer – ca. 1 cm tykke og 2–3 cm lange.

Om dagen har pindsvinet brug for skjulesteder, hvor den kan ligge sammenrullet og sove. Her er grendynger velegnede. Lav evt. flere store og små dynger i afsides områder i haven, hvis du har mulighed for det. Grendyngerne kan både tjene til overvintringssted, men også som redested for pindsvinets unger, der kommer til verden i sensommeren og efteråret.

En god pindsvinehave er et sted, hvor der er gode skjulesteder –  og godt med føde i form af regnorme, snegle, biller og insektlarver samt gerne tilgang til vand.

Skrubtudsen

Skrubtudsen er vortet i forhold til frøens glatte hud.

Skrubtudsen er en af havens nyttedyr. Den æder gerne snegle og derfor er skrubtudsen meget velkommen til vogte mine jordbær. Det er ret fantastisk at skrubtudsen – vores almindeligste tudse, kan blive ældgammel. Det kan således være den samme tudse, der bor i haven i flere årtier. Læs mere om skrubtudsen – havens ven.
Også skrubtudsen har brug for skjulesteder – og her er grendynger, stendiger og brændestakke m.m. velegnede. I min grendynge ved jeg at der bor flere tudser, men også salamandere, der er små padder, der lidt ligner firben. Både tudser og salamandere opholder sig kun ved vandhullet i yngletiden, men uden for yngletiden søger de gerne ind i den vilde have – og lever omkring nogle af de gamle træstammer jeg har liggende under træernes skygge.
Skrubtudsen kan i øvrigt udskille et giftigt sekret, så vask hænderne hvis du tager den i hånden!

Husmåren

Husmår. Foto: Ondrej Prosický, Dreamstime.

En vinter opdagede jeg mårspor omkring min grendynge. Måren elsker at bo i store grendynger, hvor den kan gemme sig. Jeg var lidt bange for om det kunne konflikte med mange af de andre dyr i grendyngen, men den efterfølgende sommer var der ligeså meget liv som der plejer.
Måren er god til at tage mus og rotter – og lidt spændende at et adræt rovdyr som måren også lejlighedsvis giver lidt “vildskab” i haven. Og hellere i grendyngen end på loftet.

Biller, tusindben og skolopendere

I sagens natur nedbrydes grenene lidt efter lidt. De rådner og falder sammen i takt med at jeg fylder nye grene på fra oven. I denne biomasse lever bl.a. tusindben, der har en vigtig rolle i nedbrydningen af de døde plantedele. Men også billelarver, orme og bænkebidere med flere. Det skaber igen plads til det lille rovdyr skolopenderen, der netop lever af mange af de smådyr, der trives omkring de nedbrudte grene. Og alle tilsammen er de selv fødeemner for dyr som pindsvinet, spidsmusen eller havens fugle – og i samspil er de med til at skabe liv i haven.

Tusindben og andre smådyr lever også i grendyngen, hvor de bidrager til nedbrydningen – og selv er byttedyr for mange af havens øvrige dyr og fugle.
Annonce
Annonce

Fik du læst?