VisitNature

Klargør havens redekasser til vinterbrug

Lignende artikler

Mange fugle bruger gerne redekasser om vinteren

Jeg har stor fornøjelse af havens mange redekasser. Både til stære, skovspurve, mejser, rødhals, rødstjert og grå fluesnapper. Mejserne hjælper mig blandt andet med at holde sultne larver væk fra min køkkenhave.
Redekasserne bør dog tilses en gang i mellem. Første gang i det tidlige forår tømmer jeg redekasserne for indhold. Efter det første kuld mejser er fløjet fra reden, tilstræber jeg at rengøre kasserne for utøj. For skovspurve, gråspurve og stære synes det ikke at have en større betydning. Stærene renser gerne selv ud, så godt de kan.
Endelig tilstræber jeg at rengøre kasser inden vinteren sætter ind. Der er nemlig rigtig mange fugle, der gerne bruger redekasserne til vinterlogi. Nogle fugle kan endda være flere om samme kasse. F.eks. kan en hel samling af gærdesmutter holde varmen sammen i en og samme kasse.

Mejserne vælger gerne en ny redekasse til andet kuld, men gøres kassen ren efter første kuld er der god sandsynlighed for at et nyt mejsepar bruger kassen. Mange småfugle bruger også gerne kassen om vinteren. Derfor vinterklargør jeg også gerne havens fuglekasser.

Det er ikke et specielt hyggeligt job at rense fuglekasser. Ikke sjældent finder jeg døde, indtørrede fugleunger. Desuden kan det brugte redemateriale været fuld af utøj som fuglelopper. Heldigvis er lopperne ikke så aktive i det kølige efterår.
I mange af mine fuglekasser har jeg i øvrigt boret et par huller i bunden, så fugt bedre kan komme ud.

De rengjorte kasser får lidt nyt, tørt redemateriale i form af lidt savsmuld, tørt græs eller lignende i bunden. Det er næppe nødvendigt, men jeg kan meget godt lide tanken om at der er redt op til kolde vinterdage.

Inden ynglesæsonen i foråret bør kasserne tjekkes igen. Ikke sjældent er der en del ekskrementer i de kasser, der har været brugt til natlogi i de mørke, kolde vinterdage.

NaturGuide.dk kan du bl.a. læse om redekasser, hulstørrelser i forhold til arter m.m.

ANNONCE

Flere artikler...

ANNONCE
Annonce

Historier fra haven

Så er stæren tilbage

Selvom kalenderen stadig siger februar og vinter, så fik jeg besøg af to stære her til morgen, der inspicerede en af havens...

5 tips til en vildere have!

Der er mange fordele ved en vild have. Særligt når man taler biodiversitet og mangfoldighed af arter gælder det, at jo...

Muldvarpen sover ikke vintersøvn

Muldvarpen er et løjerligt dyr. Den hører til insektæderne ligesom pindsvinet og spidsmusen selvom den oftest spiser regnorm.

Spurvehøgen – havens rovfugl nr. 1

Af og til har jeg haft en ugle på besøg i havens gamle træer. Her har der også siddet en musvåge i...
Annonce