Så er stæren tilbage i haven
S

Det er hvert år en glæde når stærene vender tilbage til haven i det tidlige forår – og begynder at inspicerer havens stærekasser.

Stæren har et flot metallisk skær i fjerdragten. I yngletiden bliver stæren mere ensfarvet sort, men stadig med metallisk grøn-violet skær når solens stråler rammer fuglens fjer.

De første stære er ankommet i haven og har besøgt stærekassen på gavlen. De første stære kiggede forbi allerede i februar, men i marts er stærene rigtigt i forårshumør. De fleste stære trækker væk om vinteren, men ikke langt. Ofte kun til England eller ned til Holland, Belgien og Frankrig. I de milde, danske vintre er der flere stære, der vælger at blive hjemme og jeg har før oplevet vinterstære på foderbrættet. Dog ikke i år.
Når stæren fornøjet kvidrer fra en gren er det et sikkert forårstegn. Stæren er i øvrigt eminent til at efterligne andre fugle – og lyde. Hos mig kan stærene fløjte som en Storspove og rappe som en and.

Stæren kan selv rydde op i redekassen

Mine stærekasser hænger generelt ret højt og de er derfor ikke så lette at rense og rengøre som redekasserne til fluesnapperne, mejserne og rødstjerten. Heldigvis er stæren dog en af de fugle, der selv evner at rengøre kassen fra sidste år. Når kassen er valgt begynder de straks at smide sidste års redemateriale ud.

Desværre er stæren i tilbagegang

Desværre en stæren i tilbagegang i Danmark selvom de kan opleves i tusindetal forår og efterår når fænomenet “sort sol” optræder – primært i marsken i det sønderjyske. Jeg har dog stadig mindst tre par stære i haven, hvilket nok skyldes at vi bor tæt op af fuglereservatet Vejlerne, hvor der er masser af køer på græs. Hvor der er køer og enge er der også insekter – og dermed føde til fugle som stære, svaler og vipstjerter.

Stæreflok i marsken. Her kan forår og efter samles tusinder og atter tusinder af stære.

I haven er stæren en god biologisk bekæmper af skadedyr. Den tager gerne skadelige larver omkring køkkenhaven og i græsplænen. Jeg har oplevet hele flokke af stære, der finder smådyr i min have. Måske stankelbenlarver? Til gengæld er stæren ikke så populær når den kaster sig over de modne kirsebær, men som regel er det kun fra toppen, hvor jeg alligevel ikke selv kan nå.

Stære søger føde i græsplænen. Foto fra forrige sommer.

Redekasser til stære

Vil du selv bygge en redekasse til stæren er det værd at vide at stæren kræver en flyvehul på 5 cm. Kassen bør være mindst 35 cm lang med et indvendigt mål på mindst 10×15 cm. Flyvehullet placeres ca. midt i kassens øverste trediedel. Stæren er ret social og kasserne kan gerne placeres tæt, ja, nærmest i kolonier, uden at de giver voldsomme naboproblemer. Kassen bør være mindst 3 meter oppe i et træ eller på f.eks. en gavl, men gerne højere.

Stærekasse. Illustration lånt fra NaturGuide.dk.
Annonce
Annonce

Fik du læst?