Vild med vindrosler
V

Store flokke af vindrosler trækker ind over Danmark i efteråret. Mange bliver her hele vinteren.

Vindrossel fotograferet fra mit køkkenvindue. Vindroslen er efter min mening en af vores smukkeste drosler. Foto: Marianne Riis/NaturGrafik.

Vindroslen (Turdus iliacus) er den mindste af vores drosler. Den yngler meget fåtalligt i Danmark, men i træktiden kommer de til landet i tusindevis. Jeg elsker lyden af de første trækkende vindrosler på himlen. Det er nordskandinaviske og russiske fugle, der er på besøg. Det er ret fascinerende at mange af fuglene kommer fra fjerne egne højt mod nord – og nu kan ses her i min efterårshave på græsplænen eller tjørnehegnet, hvor de tager for sig af de små røde frugter.
Vindroslen er på dansk navngivet efter fuglens vinrøde kropsside. På tysk heder den “rotdrossel” – røddrossel og på engelsk ”redving”. Fuglene er forholdsvis sky og jeg skal ikke bevæge mig meget før fuglene reagerer. Sidder jeg stille bag vinduet kan jeg få lang tid til at gå med at betragte de smukke gæster, der i øvrigt også gerne spiser gamle æbler som jeg har smidt ud på plænen – hvis de da ikke jages væk af de større drosler som solsorten og sjaggerne, der også er på besøg. Jeg synes at vindroslen er en af de smukkeste af vores drosler. I de senere år har jeg indplantet flere bærbærrende buske i haven for at byde droslerne velkommen.

Se også “Inviter trækfuglene til bærgilde

Fuglens vinrøde side og hvide øjenstribe er et godt kendetegn. Foto: Marianne Riis/NaturGrafik.dk.

Finder bær med ultraviolet syn

Vindrosler elsker bær og frugter, der om vinteren er den vigtigste fødekilde. Vindroslen var i øvrigt den første fugl, hvor man opdagede fuglens brug af ultraviolet syn til at lokalisere bær. F.eks. reflekterer blåbærs voks-overflade uv-lys og bærret bliver derved lettere opdaget af fuglene. For planten er det en fordel at bærrene spises. Fuglene hjælper nemlig med spredning af plantens frø.

Vindroslen spiser også orme og snegle, men bær og frugter er i vinterhalvåret den vigtigste fødekilde. Ligesom solsort og sjagger kan vindroslen også godt lide æbler, der er kastet ud i haven. Foto: Wildlifesnapper, Dreamstime.com.

I nogle år som i 2021 kan tjørnehegn bugne af bær. I sådanne år kan mange vindrosler finde på at blive her hele vinteren. Har vi derimod et begrænset fødeudbud og en kold vinter, så trækker fuglene videre mod syd mod Middelhavslandene og Nordafrika. Vindroslerne trækker gerne om natten og er man ude en stille efterårsnat og nyde stjernehimlen eller månelyset, så kan man ikke sjældent høre de trækkende drosler holde kontakt på himlen med deres høje “tsiii”.

Kilder: NaturGuide.dk, Fugle i Danmark af Hans Meltofte, Jon Fjeldså. Forsidefoto: Sandra Standbridge, Dreamstime.com.

Annonce
Annonce

Fik du læst?